ویژگی های تابلو حروف فلزی

ژانویه 23, 2020

تابلو حروف فلزی

حروف فلزی. جزئی از تابلوهای تبلیغاتی میباشد ک ب دلیل استحکام بیشتر ومحکم بودن آن طول عمر بالایی دارد این حروف پس از ساخت و...