حروف استیل

ژانویه 23, 2020

حروف استیل پلاست

این حروف ترکیب بین پلکسی و استیل میباشد.ک طلق پلکسی ب صورت یکپارچه ساخته میشود ورینگ استیل از جلو کار برروی حروف ساخته شده سوار میشود.