تابلو چلنیوم RGB

ژانویه 22, 2020

چلنیوم کریستالی

لبه این حروف طرح دار است، در نتیجه نور از کناره ها و لبه تابلو به بیرون می تابد. نور و جلوه این تابلوها بسیار زیاد است و جذابیت بالایی دارند...