تابلو های حروف برجسته پلاستیکی

فوریه 8, 2020

تابلو حروف پلاستیک (نئون پلاستیک)

این حروف ترکیب بین پلکسی و استیل میباشد.ک طلق پلکسی ب صورت یکپارچه ساخته میشود ورینگ استیل از جلو کار برروی حروف ساخته شده سوار میشود.